Imate problema sa motivacijom zaposlenih? Sa komuniciranjem? Problem sa delegiranjem zadataka? Sa stresom zaposlenih?

Koliko vas ti problemi koštaju u smislu gubitka prihoda, kupaca, tržišnog udela?

Ukoliko je cilj Vaše kompanije veći nivo kvaliteta rada menadžera nudimo Vam rešenje kroz sprovođenje različitith obuka, iz oblasti:

 • Podizanja kvaliteta komuniciranja kako između menadžera različitih nivoa u hijerarhiji, tako i između menadžera istog hijerarhijskog nivoa;

 • Upravljanja sopstvenim vremenom i vremenom drugih pre svega onih u hijerarhiji upravljanja;

 • Kvalitetno donošenje odluka;

 • Kvalitetno delegiranje određenih zadataka koji se izvršavaju na nižim hijerarhijskim nivoima;

 • Kvalitetno motivisanje zaposlenih radi postizanja većih ukupnih i pojedinačnih rezultata;

 • Kvalitetno rukovođenje timovima bilo da su stalni ili adhoc formirani;

 • Kvalitetno upravljanje sastancima;

 • Kvalitetno prezentiranje onoga što menadžer želi da uradi sam ili sa timom;

 • Kvaltetno odabiranje novih ljudskih resursa koji su potrebni za rad u poslovnom sistemu;

 • Kvalitet pregovaranja unutar i izvan poslovnog sistema;

 • Kvalitetno upravljanje promenama unutar poslovnog sistema i njegovih delova i

 • Kvalitetan rad menadžera uz minimizaciju stresa.

Ono što uložite u obuku Vaših menadžera nije trošak! Trošak je ukoliko neobučeni rade za Vas.

Iskoristite jedinstvenu priliku i zakažite besplatnu prezentaciju u Vašoj kompaniji bez ikakvih obaveza.

Tu smo zbog vas!