AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Implementacija ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 (napomena: projekat realizovan zajedno sa Fakultetom organizacionih nauka, Beograd)

Obuka za interne proverivače za ISO 17020, ISO 14001, OHSAS 18001

Tranzicija sistema menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine na novu verziju standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

JP Skijališta Srbije Beograd

Implementacija ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

Izrada sistematizacije radnih mesta

Obuka internih proverivača za ISO 9001

Izrada softvera za održavanje osnovnih sredstava

Narodna Banka Srbije, Zavod za izradu novčanica Beograd

Implementacija ISO 14001

Hidroelektrane na Trebišnjici a.d Trebinje Republika Srpska

Implementacija ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

Održavanje implementiranog sistema menadžmenta

Akcionarsko društvo Elektromreža Srbije Beograd

Usklađivanje koeficijenata sa novom organizacionom strukturom i radnim mestima

ODS EPS Distribucija d.o.o Beograd

Implementacija ISO 27001

Obuka internih proverivača za sistem menadžmenta bezbednošću informacija

PD za distribuciju el. en. Centar d.o.o. Kragujevac

Konsultantske usluge iz IMS-a

EPS Snabdevanje d.o.o. Beograd

Implementacija ISO 9001 (napomena: projekat nije završen, prekinut od strane naručioca)

Mješoviti holding Elektroprivreda Republike Srpske AD, matično preduzeće Trebinje

Tranzicija sistema menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine na novu verziju standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

JP EPS, Ogranak Termoelektrane Nikola Tesla

Tranzicija sistema menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine na novu verziju standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015

JKP Vodovod Užice

Akreditacija kontrolnog tela prema zahtevima standarda ISO 17020

JKP VODOVOD Valjevo

Akreditacija kontrolnog tela prema zahtevima standarda ISO 17020

Izrada projekta unapređenje procesa poslovanja

Održavanje i unapređenje integrisanog sistema menadžmenta

Izrada plana upravljanja otpadom

JKP Beli Izvor Vrnjačka Banja

Akreditacija kontrolnog tela prema zahtevima standarda ISO 17020

JKP Vodokanal Sombor

Akreditacija kontrolnog tela prema zahtevima standarda ISO 17020

JKP VODOVOD I KANALIZACIJA Pančevo

Implementacija ISO 9001 i HACCP

JKP Vodovod Leskovac

Implementacija ISO 9001 i HACCP

JP Toplifikacija Požarevac

Projektovanje i definisanje organizacione strukture, unapređenje i reinženjering procesa

Institut za ispitivanje materijala AD Beograd

Implementacija ISO 14001 i OHSAS 18001

JKP PARKING SERVIS Niš

Implementacija ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

Održavanje i unapređenje IMS

JP ZA PROIZVODNJU I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLANA Bečej

Implementacija ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

Održavanje i unapređenje IMS

JP za distribuciju prirodnog gasa Srem-gas Sremska Mitrovica

Implementacija ISO 9001

Hibridna Pošta, deo Pošte Crne Gore

Implementacija ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i ISO 27001 (napomena: projekat realizovan zajedno sa ERC system d.o.o., Herceg Novi)

Opština Herceg Novi Crna Gora

Implementacija ISO 9001

Projektovanje organizacionog modela upravljanja procesima u lokalnoj samoupravi Herceg Novi

Obuka internih proverivača za ISO 9001

Gradska opština Vračar Beograd

Obuka internih proverivača za ISO 9001

Opština Ivanjica

Implementacija ISO 9001 i 14001 (napomena: projekat realizovan zajedno sa Fakultetom organizacionih nauka, Beograd)

Opština Novi Pazar

Implementacija ISO 9001 i ISO 14001 (napomena: projekat realizovan zajedno sa Fakultetom organizacionih nauka, Beograd)

Opština Prokuplje

Implementacija ISO 9001 i 14001 (napomena: projekat realizovan zajedno sa Fakultetom organizacionih nauka, Beograd)

Opština Bujanovac

Implementacija ISO 9001 i ISO 14001 (napomena: projekat realizovan zajedno sa Fakultetom organizacionih nauka, Beograd)

Opština Surdulica

Implementacija ISO 9001 i 14001 (napomena: projekat realizovan zajedno sa Fakultetom organizacionih nauka, Beograd)

Opština Milići

Definisanje indikatora za praćenje procesa i unapređenje postojećeg sistema menadžmenta

Opština Bratunac

Definisanje indikatora za praćenje procesa i unapređenje postojećeg sistema menadžmenta

Opština Srebrenica

Definisanje indikatora za praćenje procesa i unapređenje postojećeg sistema menadžmenta

Opština Petrovac na Mlavi 

Implementacija ISO 27001 

JKP "Vodovod i kanalizacija" Požarevac

Implementacija ISO 27001

Javno preduzeće za skloništa Beograd

Implementacija ISO 9001:2015

ZU Apoteka Lilly drogerie d.o.o Beograd

Održavanje i unapređenje ISO 9001

Implementacija ISO 27001

Vulnerability Assessment i Penetration Testing

Hauzmajstor d.o.o. Beograd

Implementacija ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

La Fantana d.o.o. Beograd

Implementacija HACCP

Teknoxgroup Srbija d.o.o. Vrčin

Implementacija ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

DOM ZDRAVLJA VIZIM Beograd

Implementacija ISO 9001

DEPLOY d.o.o. Beograd

Implementacija ISO 9001 i ISO 27001

AD HI Panonija Pančevo

Implementacija ISO 9001

Tranzicija sistema menadžmenta kvaliteta na novu verziju standarda ISO 9001:2015

AK Kompresor prodaja automobila d.o.o. Beograd

Implementacija ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 Održavanje i unapređenje IMS

AK Kompresor servis remont i promet AD Beograd

Implementacija ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

Održavanje i unapređenje IMS

HLEB I KIFLE d.o.o. Beograd

Implementacija ISO 9001

EDEPRO d.o.o. Beograd

Unapređenje procesa primenom Lean-Six sigma pristupa i implementacijom zahteva standarda ISO 9001:2015

D&N SANI d.o.o. Lapovo

Tranzicija sistema menadžmenta kvaliteta na novu verziju standarda ISO 9001:2015 i implementacija OHSAS 18001

2B Logistics d.o.o. Beograd

Implementacija ISO 9001

Održavanje i unapređenje IMS

Tranzicija sistema menadžmenta kvaliteta na novu verziju standarda ISO 9001:2015

Priprema dokumentacije za OPS (Ovlašćeni privredni subjekat)