Ivan Janićijević

dr Ivan Janićijević

dr Ivan Janićijević, doktor nauka u oblasti Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment sa 18 godina iskustva u oblasti konsaltinga i obuka i 12 godina iskustva u nastavi na Beogradskom univerzitetu. Ekspert u oblasti implementacije sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001,…) sa preko 200 realizovanih projekata. Pored implementacije sistema menadžmenta realizovao je i veliki broj obuka i treninga u oblasti provera, unapređenja procesa, metoda i alata kvaliteta, 5S, TPM,… Takođe, akreditovani je predavač za KPI i Lean Six Sigma. Registrovani je vodeći proverivač za sistem menadžmenta kvaliteta i životne sredine angažovan od strane vodećih međunarodnih sertifikacionih tela (Bureau Veritas, Dekra, TÜV SÜD) sa učešćem u preko 500 provera. Autor je preko 30 radova objavljenih u časopisima i zbornicima nacionalnog i međunarodnog značaja od čega su 3 časopisa na SCI listi.

Postavite pitanje
Ivan Janićijević

dr Saša Lazarević

Dr Saša D. Lazarević, profesor softverskog inženjerstva na Univerzitetu u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Katedra za softversko inženjerstvo. Njegovi istraživački interesi uključuju: kvalitet softvera, softverske metrike, izradu softvera, alate i tehnike softverskog inženjerstva, domenski specifične programske jezike, baze podataka i upravljanje dokumentacijom. Predavač, je na diplomskim i postdiplomskim nivoima, iz predmeta: Programiranje I, Principi programiranja, Projektovanje informacionih sistema, Testiranje i kvalitet softvera, Baze podataka, Programski jezici i prevodioci, Napredne softverske tehnologije, Konstrukcija softvera. Jedan je od osnivača Laboratorije SILab -Laboratorije za softversko inženjerstvo i KSI – Katedre za softversko inženjerstvo na Fakultetu organizacionih nauka. Među njegovim mnogim konsultantskim aktivnostima bili su i oni u domenu obrazovanja, razvoja softvera, kvaliteta softvera i sigurnosti informacija. Autor je nekoliko knjiga i velikog broja radova objavljenih u međunarodnim i srpskim časopisima.

Postavite pitanje
Ivan Janićijević

dr Slobodan Antić

dr Slobodan Antić, doktor nauka u oblasti Operacioni menadžment, profesor na Univerzitetu u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Odsek za operacioni menadžment. Poseduje i diplomu Ecole Centrale Paris-ECP, osnovanog od vlade Francuske, zvanje magistar u oblasti industrijskog inženjerstva. Njegovi istraživački interesi uključuju: sisteme kontrole proizvodnje, logistiku i upravljanje lancem snabdevanja, upravljanje zalihama… Pored naučnog rada, među njegovim brojnim konsultantskim aktivnostima bili su: reinženjering procesa, organizovanje i unapređenje sistema FCMG i KA, praćenje i definisanje logističkih strategija, organizovanje i unapređenje sistema distribucije, upravljanje skladištenjem, implementacija WMS-a, LEAN i KAIZEN implementacija, definisanje radnih procedura i standarda u proizvodnji (SOP, OPL), marketing (SWOT, BCG), analiza rada (MTM metoda)… Autor je velikog broja radova objavljenih u međunarodnim i srpskim časopisima.

Postavite pitanje
Ivan Janićijević

dr Igor Tomašević

dr Igor Tomašević, doktor nauka u oblasti Prehrambene tehnologije sa 2 godine radnog iskustva u Industriji mesa „Carnex“,  12 godina iskustva u oblasti konsaltinga i obuka i 16 godina iskustva u nastavi na Beogradskom univerzitetu. Ekspert u oblasti implementacije sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 22000, HACCP,…) sa preko 50 realizovanih projekata. Svoja znanja iz oblasti bezbednosti hrane sticao je tokom studijskih boravaka na Univerzitetu u Jerusalimu (Izrael), Univerzitetu u Gentu (Belgija), Univerzitetu Teksas A.M. (SAD), Univerzitetu Vageningen (Holandija) i Institutu za tehnologiju mesa IRTA (Španija). Autor je praktikuma „Upravljanje bezbednošću u proizvodnji hrane“ (Poljoprivredni fakultet-Beograd ISBN 978-86-7834-113-7). Član je Američkog udruženja naučnika o mesu (AMSA) i Nacionalne komisije za standarde i srodne dokumente KS E034-17 „Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane“ u kojoj je aktivno učestvovavo u donošenju domaće verzije standarda ISO 22000 i Halal standarda. Registrovani je vodeći proverivač za sistem menadžmenta kvaliteta i bezbednosti hrane, angažovan od strane vodećih međunarodnih sertifikacionih tela sa učešćem u preko 50 provera. Autor je preko 100 radova objavljenih u časopisima i zbornicima nacionalnog i međunarodnog značaja od čega su 55 radova u časopisima na SCI listi.

Postavite pitanje
Nedeljko Živković

mr Aleksandar Simić

mr Aleksandar Simić, magistar fizičkih nauka na Univerzitetu u Beogradu, Fizički fakultet, odsek za teorijsku fiziku jonizovanih gasova i plazme. Glavne oblasti ekspertize: zaštita životne sredine (inženjering, monitoring, upravljanje, izveštavanje, EIA…), upravljanje vodama (tretman otpadnih voda, laboratorijske analize, rudarske vode…), klimatske promene (GHG, EU ETS, MRV, mere prilagođavanja i ublažavanja), obnovljivi izvori energije-vetar, solarna energija (potencijal, procena AEP-a), upravljanje otpadom (upravljanje, izveštavanje), buka u životnoj sredini (merenje, predikcija, mapiranje), energetska efikasnost (audit), CSR-GRI, SDGs (statistika, edukacija, implementacija), GIS okruženje. Registrovani je vodeći proverivač za sisteme menadžmenta kvaliteta i životne sredine (ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001). Član je brojnih nacionalnih i međunarodnih organizacija iz oblasti zaštite životne sredine. Autor je velikog broja radova objavljenih u časopisima i zbornicima nacionalnog i međunarodnog značaja.

Postavite pitanje
Nedeljko Živković

MSc Vedrana Savić

Vedrana Savić, osnovne i master studije završila na Fakultetu organizacionih nauka, odsek za upravljanje kvalitetom. Od 2008.godine ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. U višegodišnjem radu na poziciji Stručnog saradnika za bezbednost i zdravlje na radu stekla je značajno iskustvo u upravljanju rizicima u najrazličitijim delatnostima, kao i u izradi mnogobrojnih projekata iz ove oblasti. Takođe, vodeći je proverivač za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu,  OHSAS 18001/ISO 45001.

Postavite pitanje
Nedeljko Živković

MSc Filip Lukić

Doktorant u oblasti IKT, studijski program Napredni sistemi zaštite, sa preko 10 godina iskustva u oblasti IT konsaltinga. Ekspert u oblasti implementacije sistema menadžmenta ISO 27001. Realizovao je veliki broj testiranja ranjivosti (Penetration testing) za domaće i strane kompanije. Vlasnik je brojnih međunarodnih sertifikata: Cisco, Microsoft, Linux, PaloAlto, Cyber and Network Security.

Postavite pitanje
Nedeljko Živković

MSc Tamara Stamenković

MSc Tamara Stamenković, master inženjer Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, Odsek menadžment kvaliteta i standardizacija i master ekonomista Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) sa višegodišnjim iskustvom u oblasti konsaltinga, obuka i provera sistema menadžmenta. Iskustvo i uspešnost primene stečenog znanja u praksi dokazuje veliki broj uspešno realizovanih projekata u različitim oblastima organizacionog poslovanja. Specijalista u oblasti implementacije sistema menadžmenta (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001 itd.) sa preko 50 uspešno realizovanih projekata. Unapređuje se stalnim radom na novim saznanjima kako u oblasti sistema menadžmenta tako i u oblasti finanasija. Eksterni proverivač za sisteme menadžmenta kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

Postavite pitanje

MSc Nikola Lazarević

MSc Nikola Lazarević, master inženjer Univerziteta u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, odsek menadžment kvaliteta i standardizacija. Konsultant u oblasti implementacije sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001). Učestvovao je u razvoju softvera za održavanje E-main10. Ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Oblasti interesovanja i istraživanja: integrisani sistemi menadžmenta, inženjering procesa, alati i tehnike kvaliteta, bezbednost i zdravlje na radu, sistemi menadžmenta bezbednosti hrane, upravljanje kvalitetom dokumentacije, sistemi menadžmenta zaštite životne sredine.

Postavite pitanje