Hakerski napadi kompanijama nanose štetu od više miliona evra!

Na svakih 39 sekundi, dogodi se po jedan hakerski napad!

43% sajber napada pogađa mala preduzeća!

64% kompanija pretrpelo je napade preko web-aplikacija!

62% kompanija suočilo se s posledicama pfišinga i socijalnog inženjeringa!

59% kompanija susrelo se s malverom i botnetom, dok je 51% kompanija iskusilo DDoS napade!

GDPR nudi smernice za smanjenje rizika od napada i izbegavanje kršenja bezbednosti podataka. U Uredbi o opštoj zaštiti podataka EU (GDPR) se navodi da organizacije moraju usvojiti odgovarajuće politike, procedure i procese za zaštitu ličnih podataka koje oni prikupljaju. GDPR obavezuje kompanije da pogledaju najbolje postojeće prakse i preporuke, kao što je ISO 27001, kako bi se smanjio rizik od kršenja bezbednosti podataka.

ISO 27001, međunarodni standard za sistem menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS), predstavlja odličnu početnu tačku za postizanje tehničkih i operativnih zahteva neophodnih za smanjenje rizika od kršenja bezbednosti podataka.

Efikasan ISMS koji je u skladu sa ISO 27001 će zadovoljiti sve gore navedene zahteve.

Za više informacija o implementaciji ISO 27001 i načinu na koji standard može da pomogne u ispunjavanju uslova GDPR, obratite se jednom od naših stručnjaka.

Iskoristite jedinstvenu priliku i zakažite besplatnu prezentaciju u Vašoj kompaniji bez ikakvih obaveza.

Tu smo zbog Vas!