E-main10

Je vodeće profesionalno rešenje za upravljanje održavanjem namenjeno za kompanije svih veličina koje žele da maksimiziraju performanse opreme, povećaju stepen iskorišćenosti opreme i smanje troškove održavanja. Idealno je rešenje za kompanije čiji uspeh zavisi od performansi opreme. Pouzdanost i jednostavna upotreba, pristup podacima bilo kada i bilo gde, smanjenje troškova održavanja i unapređenje sveukupne efikasnosti opreme samo su neki od razloga zašto je naš program pravi izbor za Vas.

 • Razvijen od strane eksperata za održavanje
 • Može se koristiti za sve vrste održavanja i za sve vrste resursa
 • Bez instalacije
 • Jednostavan za obuku i upotrebu
 • Može biti prilagođen specifičnim potrebama vaših procesa i jednostavno integrisan sa vašim postojećim aplikacijama
 • Dostupan bilo kada i bilo gde
 • Dostupan u više jezika
 • Visok nivo bezbednosti podataka
 • Obezbeđena korisnička podrška
 1. Upravljanje održavanjem svih resursa uz pomoć jedinstvene platforme
 2. Praćenje stanja opreme i efektivno planiranje održavanja
 3. Brz pristup informacijama u vezi opreme i jednostavno izveštavanje
 4. Obaveštavanje korisnika o izdatim radnim nalozima
 5. Smanjenje troškova nabavke za održavanje kupovinom pravih delova u pravo vreme
 6. Unapređenje operativnih aktivnosti identifikacijom oblasti za unapređenje i pružanjem ključnih indikatora performansi (KPIs) Indicators (KPIs)
 7. Prelazak sa reaktivnog (otklanjanje kvarova) na planirano održavanje

E-MAINT evidentira sledeće informacije koje su neophodne da bi se upravljalo imovinom i održavanjem (ali nije ograničeno samo na njih):

 • Osnovne podatke o opremi (proizvođač, model, serijski broj, datum proizvodnje i nabavke, garancije, lokacija, itd.)
 • Dodatne informacije definisane od strane korisnika — prilagođavanje
 • Prateću dokumentaciju i video fajlovi
 • Hijerarhiju sklopova, podsklopova i delova
 • Vremena rada i zastoja u radu opreme
 • Utroške materijala i rezervnih delova
 • Obuke i treninge zaposlenih za rukovanje opremom
 • Instrukcije neophodne za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu životne sredine
 • Definisanje tipova i vrsta održavanja
 • Definisanje plana održavanja sa vremenom trajanja, brojem i intervalom ponavljanja
 • Definisanje potrebnog materijala i rezervnih delova i povezivanje sa planom održavanja
 • Pregled plana održavanja sa kalendarom aktivnosti
 • Automatsko kreiranje radnih naloga prema planu održavanja
 • Automatsko kreiranje trebovanja materijala i rezervnih delova prema planu održavanja
 • Definisanje defektaža-kontrola sa vremenom trajanja, brojem i invervalom ponavljanja
 • Definisanje defektažnih listi za planirane defektaže kontrole
 • Automatsko kreiranje radnih naloga prema planu defektaža-kontrola
 • Prijava kvarova
 • Automatsko ili ručno kreiranje radnog naloga po prijavi
 • Kreiranje radnih naloga za održavanje
 • Definisanje odgovornih lica za izvršenje radnog
  naloga i nadzor nad realizacijom
 • Izvršenje radnog naloga od strane eksternog
  dobavljača-izvođača na osnovu zaključenih ugovora
 • Definisanje rokova za realizaciju radnog naloga
 • Praćenje i status radnog naloga
 • Dodavanje priloga radnom nalogu (dokumenta, fotografije i sl.)
 • Planiranje drugih aktivnosti sa vremenom trajanja, brojem i intervalom ponavljanja (atesti uređaja i instalacija, servisni pregledi proizvođača-dobavljača opreme u garantom roku i sl.)
 • Pregled opreme sa pretraživanjem po svakom parametru
 • Pregled planiranih održavanja za odabrani period
 • Pregled trebovanja materijala za planirani period održavanja
 • Izveštaj o utrošenom materijalu i rezervnim delovima za određeni period
 • Izvešaj o prijavama po datumu i objektima održavanja (kvarovi i zastoji)
 • Pregled radnih naloga
 • Izveštaj o statusu realizacije radnih naloga (realizacija u toku, zatvoreni, nisu realizovani u roku)
 • Mogućnost kreiranja izveštaja o pokazateljima rada opreme: broj radnih sati, broj i vreme kvarova, itd.
 • Kreiranje registra opreme i upravljanje registrom
 • Grupisanje opreme po proizvoljnim grupama sa hijerahijom
 • Grupisanje opreme po organizacionim jedinicama sa hijerahijom
 • Definisanje odgovornih lica za upravljanje opremom
 • Proizvoljno kreiranje tipova opreme
 • Proizvoljno kreiranje vrsta detalja i atributa (fabrički broj, serijski broj, godina proizvodnje i sl.)
 • Proizvoljno kreiranje elemenata opreme i sastavnih delova
 • Dodavanje napomene i priloga (dokumenta, fotografije, uputstva i instrukcije, pravilnici i sl.)
 • Definisanje lokacije opreme