Training & development consulting d.o.o. u saradnji sa The KPI Institute, organizuje kurs “Kreiranje ključnih pokazatelja performansi korišćenjem standardizovane metodologije za merenje KPI”. Kurs će biti održan u Beogradu od 20. do 22. novembra 2019. godine.

Obuka je namenjena:

  • profesionalcima zainteresovanim za merenje performansi iz različitih oblasti poput finansija, ljudskih resursa, proizvodnje, logistike, informacione tehnlologije i drugih;
  • zainteresovanima za ključne indikatore performansi;
  • profesionalnim menadžerima na svim nivoima;
  • ekspertima za merenje performansi.

Koristi:

  • Podrška donošenju odluka pružanjem pristupa relevantnim podacima o performansama;
  • Pristup razvijenim naprednim alatima za podršku implementaciji KPI metodologije u vašoj organizaciji pružanjem više od 10 templejta za rad sa KPIs;
  • Pristup inovativnom procesu učenja baziranom na trostepenom procesu edukacije;
  • Proširite Vašu poslovnu mrežu time što ćete postati sertifikovani član Međunarode Profesionalne KPI Zajednice.

Ovaj kurs predstavlja rigorozni okvir merenja KPIs u koji je uključeno 10 godina istraživanja u polju ključnih poslovnih indikatora i oslanja se na najbolje prakse dokazane u realnim poslovnim okruženjima.

Iskoristite jedinstvenu priliku da unapredite performanse kompanije primenom dokazane metodologije za merenje KPI.

U linku se nalazi brošura, sa potrebnim informacijama za prijavljivanje.

Pozovite nas ukoliko Vam je potrebna bilo kakva pomoć u vezi registracije.