Dobrodošli na sajt Training & Development Consulting

Training & Development Consulting (TDC) je osnovan 2009. godine kao agencija za konsalting i obuke u oblasti sistema menadžmenta, sa ciljem rešavanja praktičnih problema sa kojima se organizacije svakodnevno susreću. Kao odgovor na zahteve tržišta, aktivnosti se šire i na oblasti menadžmenta celokupnim poslovnim sistemom.

Vodeći se idejom „sve na jednom mestu“, TDC je uspostavio saradnju sa brojnim konsultantskim kućama, univerzitetima, institutima i drugim organizacijama čiji stručnjaci poseduju odgovarajuća znanja i spremnost za rad u privrednim i vanprivrednim oblastima. U ovom trenutku TDC ima uspostavljenu saradnju sa velikim brojem konsultanata iz različitih oblasti, koji se angažuju po projektnom modelu. Svi konsultanti su visokoobrazovani i poseduju bogato iskustvo u oblasti konsaltinga i sprovođenju obuka.

TDC je do sada realizovao veliki broj projekata u privrednim i vanprivrednim delatnostima, od čega se najveći broj odnosio na usklađivanje sa međunarodnim standardima i unapređenje procesa. Svi projekti se realizuju uz punu posvećenost konsultantskog tima i uvažavanje svih specifičnosti organizacionog sistema korisnika. Stručnost i objektivnost konsultantskog tima i posvećenost menadžmenta korisnikove organizacije ključ su uspeha čitavog projekta. Zato, TDC uvek nastoji da kombinujući znanja svog tima i tima koga čine zaposleni korisnika, dođe do željenog ishoda projekta. Kvaltet pre svega, nije samo reklamni slogan već politika poslovanja TDC, a zadovoljstvo korisnika primarni cilj.